Hållbarhet

Vi på Numi tror på att ta ansvar för vår planet och att vi alla har en roll att spela i att minska vår miljöpåverkan. Vi strävar efter att använda hållbara och miljövänliga metoder i allt vi gör.

Vi arbetar aktivt för att minska vår påverkan på miljön genom att använda återvinningsbara material i våra förpackningar, minimera avfallet vi producerar och arbeta med hållbara leverantörer som delar vår vision om en mer hållbar framtid. Vi använder endast rena och noggrant utvalda ingredienser och följer hela leverantörskedjan för att säkerställa etiska och hållbara metoder genom hela vår produktlinje.

Vi är stolta över att erbjuda kvalitativa och hållbara produkter som inte bara stödjer din hälsa och välbefinnande, utan också bidrar till en mer hållbar och rättvis värld.

Etik

Vi har med stor noggrannhet sökt upp pålitliga producenter för våra eteriska oljor, som delar vårt starka etiska engagemang. Våra råvaror och produkter är skapade utan djurtester, och vi strävar efter att säkerställa att produktionen och framställningen av den eteriska oljan sker på ett etiskt och ansvarsfullt sätt för både arbetare och natur. Något som är viktigt för oss på Numi. Vi vill kunna stå bakom våra produkter till fullo under hela tillverkningsprocessen. 

Produktionen av våra färdiga produkter äger rum i Europa, och våra eteriska oljor kommer från olika delar av världen beroende på var den specifika oljan odlas. Tyvärr kan inte alla växter odlas på våra breddgrader, men i den mån det är möjligt väljer vi oljor som odlas i Europa.