Stress på Arbetsplatsen

Enskild studie från 2013 som visade goda resultat att inhalation/ Aroma terapi med den eteriska oljan Bergamot kan lindra mental och kroppslig stress för grundskolelärare i jämförelse med placebo. Placebon var en syntetisk doft som liknar Bergamot.

I studien fick lärarna genomgå Aromaterapi 1-2 ggr dagligen, man mätte sedan olika parametrar för att se hur detta påverkade nervsystemet- bland annat mättes  hjärtfrekvens variabilitet och blod tryck samt deras upplevda nivå av stress. 

Stress & Nedstämdhet

Randomiserad kontrollerad studie från 2020 som visat på god effekt av aroma terapi med Kamomill och Lavender för reduktion av upplevd stress, ångest och nedstämdhet hos äldre boendes på service boende.

183 deltagare fick i 30 dagar dagligen inhalera Kamomill och Lavender eller placebo där deltagarna fick inhalera destillerat vatten.

De som inhalerade Kamomill och Lavender visade på en sänkt nivå av upplevd stress, ångest och nedstämdhet i jämförelse med placebo gruppen.

LÄS STUDIE