Värk

I en metaanalys från 2016 (en stor sammanställning av en mängd olika vetenskapliga studier) som kollat på effekten av eteriska oljor for lindring smärta kunde det ses goda effekter av aroma terapi för smärt reglering vid flertalet tillstånd när man jämförde med placebo. 

Bland annat visade sig massage med eteriska oljor ha god effekt för lindring av upplevd smärta vid kronisk: ryggsmärta, nacksmärta och knäsmärta. Även god effekt av lindring av mensvärk sågs.

Oljorna som användes i dessa studier var bland annat Ingefära, Eukalyptus samt Lavender.

LÄS STUDIE